Výsledky vyhľadávania pre konanie po

ACTION konanie, po anglicky
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKTION konanie, po nemecky
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
ČACHRE nepoctivé konanie
DOING konanie, po anglicky
KOMPENZÁCIA náhrada, odškodnenie, v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku, v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti
KONÁNÍ konanie, po česky
KONCILIÁCIA zmierčie konanie, zmier, povoľnosť, znášanlivosť