Výsledky vyhľadávania pre koncepc

AFTERPILLS antikoncepčné tabletky užívané krátko po styku, zabraňujúce uhniezdeniu vajíčka v maternici, tzv. “pilulka po“
ANTIGEST antikoncepčné tabletky
ANTIGEST starší hormonálny antikoncepčný prostriedok, ktorý sa začal vyrábať v bývalej ČSSR v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
ANTIKONCEPCIA ochrana proti počatiu mechanickými, chemickými alebo hormonálnymi prostriedkami a koncepčnými metódami
APPROACH koncepcia, po anglicky
AUSTROSLAVIZMUS politická koncepcia zviditeľnenia, existencie a zabezpečenia slovanských národov v rámci Rakúsko-Uhorska
CONCEPT koncepcia, po anglicky
ELITÁRSTVO koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti, povýšenecké, nadradené vystupovanie
ENERGETIZMUS koncepcia niektorých prírodovedcov, prenášajúca všetko na energiu
KONCEPT prvý návrh diela alebo textu, náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia