Výsledky vyhľadávania pre koniec z

ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ALFA prvé písmeno gréckej abecedy, začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho, druh nukleárneho žiarenia
AMEN hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“, naozaj, isto, zakončenie modlitby, koniec
AMEN koniec modlitby, záverečné slovo bohoslužby
ANGLICUS francúzsky filozof, tiež Angličan (Bartholomeus, koniec 12. stor. - po 1250)
ANGLIČAN francúzsky filozof, tiež Anglicus (Bartolomej, koniec 12. stor. - po 1250)
APOKALYPSA hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie, koniec sveta, katastrofa
CÍP zúžený koniec plochy
EMERZIA vynorenie, koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty
FUNDUS dno, základ, koniec rozšírených dutých orgánov