Výsledky vyhľadávania pre konstitu

COMMONWEALTH skr. výrazu British Commonwealth of Nations, Britské spoločenstvo národov, konštitučné spojenie Veľkej Británie a domínií
SOMATOTYP konštitúcia
SOMATOTYP konštitučný typ, telesná stavba, postava
USTANOVIŤ konštituovať
ZRIADILA konštituovala