Výsledky vyhľadávania pre kontá

AFILIÁCIA nadväzovanie osobného kontaktu
AKONT akontácia (skr.)
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
AUTIZMUS uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou, orientácia myslenia na seba samého
BLÍZKOSŤ dotyk, kontakt, styk
CONTACT kontaktovať, po anglicky
CRUISING anonymné sexuálne, spravidla homosexuálne kontakty
DOTYK kontakt
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
INKUBÁCIA čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho rozmnoženia, doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia kurčiat, doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia