Výsledky vyhľadávania pre kore malia

FONTANA taliansky architekt, maliar a sochár neskorej renesancie (Domenico, 1543-1607)
SIK kórejský maliar 17. storočia