Výsledky vyhľadávania pre koruna men

CORONA AUSTRALIS latinské pomenovanie súhvezdia Južná koruna
CORONA BOREALIS latinské pomenovanie súhvezdia Severná koruna
CORONAAUSTRALIS latinské pomenovanie súhvezdia južná koruna
CORONABOREALIS latinské pomenovanie súhvezdia severná koruna
DKK kód dánskej meny (dánska koruna)
EEK kód estónskej meny (estónska koruna)
KČS koruna československá (býv.skr.), skr. bývalej československej meny
KRÓNA islandská koruna, menová jednotka Islandu
KROON menová jednotka Estónska, estónska koruna
SK skr. bývalej slovenskej meny (slovenská koruna)