Výsledky vyhľadávania pre kos mad

ARATÓ maďarský marxistický historik, vysokoškolský profesor, rodák z Komárna (Endre, 1921-1977)
GENOCÍDA hromadné vyvražďovanie obyvateľstva, zločin proti ľudskosti
HAŠŠÍK slovenský verejný činiteľ a politik, pôvodne dôstojník rakúsko-uhorskej armády, po roku 1918 dôstojník armády Československa (Štefan, 1898-???)
KALOCSAY bývalý československý a maďarský futbalista (Géza, 1913-2008)
KONFEKCIA hromadná výroba odevov normálnych veľkostí
MALINOVÁ slovenská vysokoškolská študentka maďarskej národnosti známa údajným nacionalistickým útokom na jej osobu
UCK kosovská oslobodzovacia armáda