Výsledky vyhľadávania pre kost anglicky

AMOUNT veľkosť po anglicky
ANGUISH úzkosť, po anglicky
ANXIETY úzkosť, po anglicky
AWE úzkosť, po anglicky
BONE kosť, po anglicky
CLASS akosť, po anglicky
DETAIL maličkosť, po anglicky
EASE ľahkosť, po anglicky
EXTENT veľkosť, po anglicky
FORMAT veľkosť, po anglicky