Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre koti

ATROTABAK beznikotínový tabak
ATROTABAK tabak bez nikotínu (lek.)
BARBITURÁT uspávací a narkotizujúci prípravok, hypnotikum a sedatívum
BARBITURÁTY uspávacie a narkotizujúce prípravky, hypnotiká a sedatíva, deriváty kyseliny barbiturovej
ÉTER narkotikum, ľahko prchavá tekutina, narkotizačný prostriedok (lek.)
ÉTER narkotizačná látka
FAKTOR jeden z vitamínov, nikotínamid (chem.)
CHLOROFORM prchavá bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu používaná ako rozpúšťadlo a narkotikum, trichlórmetán
LSD druh narkotika
LUMINÁL druh liečiva, veronálové narkotikum