Výsledky vyhľadávania pre kour

ER entity-relationship model (skr.), vysokoúrovňový konceptuálny dátový model