Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kov ( odb.)

AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
ALITOVAŤ pokovovať hliníkom (odb.)
ALITUJ pokovuj hliníkom (odb.)
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BIMETAL dvojkov (odb.)
INJEKTOR vstrekovač (odb.)
KORALIT vápenatá schránka mechúrnikov, pevná schránka korálov (odb.)
METÁL kov (odb.)
OKOVOK kovaním spracúvaný kus (odb.)
OKOVOK niečo kovaním opracované (odb.)