Výsledky vyhľadávania pre kov Ni

3C Rovníková Guinea (označenie lietadiel)
AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AAI francúzska skr. úžitkového umenia
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABREOGRAFIA röntgenové snímanie hrudníka, štítkovanie
ABREOGRAFIA röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv. štítkovanie
ABS antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu (auta), protišmykové zariadenie cestných vozidiel
ABS systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu
ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)