Výsledky vyhľadávania pre kov po anglicky

ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ATTACK atakovať, po anglicky
BANKING bankovný, po anglicky
COLONEL plukovník, po anglicky
DADS oteckovia, po anglicky
DEDUCE dedukovať, po anglicky
DREAMY rozprávkový, po anglicky
EVOLVE dedukovať, po anglicky
FAIRY rozprávkový, po anglicky
FORGE kováčska dielňa, po anglicky