Výsledky vyhľadávania pre kov po latinsk

AES kov, po latinsky
CARIOCA tanec latinskoamerického pôvodu z 30. rokov minulého storočia
CHAO francúzsky latinsko-folkový spevák španielskeho pôvodu (Manu, *1961)
ITERO opakovať, po latinsky
KREOLI miešanec, potomkovia Európanov v Latinskej Amerike