Výsledky vyhľadávania pre kov zn re

AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
AGRONÓMIA súhrn teoretických a praktických poznatkov o rastlinnej poľnohospodárskej výrobe
ACHILOVKA šľacha lýtkového svalu upínajúca sa na pätnú kosť, v prenesenom význame Achillova päta, najzraniteľnejšie miesto (pren.)
AJVAR paprikový pretlak, čalamáda prevažne z červených paprík
AKÁCIA tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
AKANT rod bodliakov, tropická bodliakovitá rastlina, paznechtík ostnitý, druh rastliny, druh dreva z Brazílie
AKUSTIKA náuka o vzniku a šírení zvuku, šírenie zvuku v priestore, zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru
ALEDA značka cigaretových papierikov z celulózy
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ANKETA prieskum verejnej mienky, dotazníková akcia, metóda prieskumu