Výsledky vyhľadávania pre kovat po česky

EVOKOVAT evokovať, po česky
OKOVAT okovať, po česky
ORAZIT opečiatkovať, po česky
SNÍDAT raňajkovať, po česky