Výsledky vyhľadávania pre kovový chemický prvok

NEKOV nekovový chemický prvok, prvok, ktorý nemá vlastnosti kovov
NIKEL kovový nekorodujúci prvok, značka Ni, chemický prvok
TITÁN kovový chemický prvok
VANÁD kovový chemický prvok, zn. V