Výsledky vyhľadávania pre kozmicky

ASTRIONIKA odbor vybavenie kozmických telies
ASTRIONIKA odbor zaoberajúci sa prístrojovým a elektronickým vybavením umelých kozmických telies
ASTROFOTOMETRIA meranie intenzity svetla kozmických telies
ASTROLÓGIA hľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme, názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka
ASTROMETRIA odbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia
ASTRONAVIGÁCIA letecká navigácia podľa kozmických telies
EFEMERIDA podľa dráhy vypočítaná presná poloha kozmického telesa pre určité dátumy, ročenka o dôležitých kozmických telesách pre jednotlivé dni roka
KOZM kozmický (skr.)
KOZMODRÓM priestor a zariadenie na vypúšťanie kozmických lodí do vesmíru
KSC USA stredisko pre kozmický výskum