Výsledky vyhľadávania pre krík (expr.)

HARAVARA hurhaj, krik (expr.)
HURHAJ lomoz, krik (expr.)
JAKLA skríkla (expr.)
JAKNÚ skríknu (expr.)
JAKNÚŤ skríknuť (expr.)
KUCAPACA krik, ruvačka, bitka, trma-vrma (expr.)
RANDÁL veľký krik (expr.)
REV veľký krik, silný krik (expr.)
RUKLO vykríklo (expr.)
RYK rykot, ryčanie, krik (expr.)