Výsledky vyhľadávania pre krúž

AERÓBIA športové náčinie, lietajúci plastový krúžok
ALMUKANTARÁT v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
ANNULET krúžok, po anglicky
ANULOID plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ležiacej v rovine tejto kružnice a neprechádzajúcej jej stredom, torus
ARTIKULÁCIA uzol neorientovaného grafu, z ktorého vychádzajú dve rôzné hrany, ktoré súčasne nepatria žiadnej kružnici grafu
CERCLE krúžok, uzavretá spoločnosť (z fran.)
CIRCLET krúžok, po anglicky
CYKLOGRAF prístroj na rysovanie väčších kružníc, druh fotoaparátu, automatický zapisovač dráhy pohybu
CYKLOIDA rovinná krivka opisovaná vybraným bodom kružnice
ENCYKLIKA okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim