Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre krš

ABATON časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným, nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu
AKROPOLA opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste
AKROPOLIS opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste mesta, vyššie položený hrad
AMIŠ príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov
ANABAPTISTA novokrstenec stúpenec anabaptizmu
ANABAPTISTA novokrstený
ANABAPTIZMUS novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí
ASCENSION okrsok v štáte Lousiana
BAPTISM krst, po anglicky
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia