Výsledky vyhľadávania pre kr ôol

APTÉRIA bezkrídlosť hmyzu (zool.)
ASD American School Directory (skr.)
ASOL Americal Schools of Oriental Research (skr.)
BBT Boot Based Tool (skr.)
DHS Dublin High School (skr.)
DZ doktor zoológie (skr.)
EVT Efficient Velo Tools (skr.)
FAUNISTIKA náuka o faune, výskum rozšírenia fauny na konkrétnom území, súčasť zoológie
KONCHA nosová mušľa (lek.) polkruhovitá klenba (stav.) mušľa, korýtko (zool.)
NOWICKI poľský zoológ, entomológ, ichtyológ, ochranca prírody a pedagóg narodený na Ukrajine (Maksymilian Sila, 1826-1890)