Výsledky vyhľadávania pre kraľ po galsky

DINIS portugalský kráľ (Dinis I. Portugalský, 1261-1325)
LOPES kronikár portugalských kráľov
REI kráľ, po portugalsky