Výsledky vyhľadávania pre krajin

ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABA uhorský krajinský hodnostár, oligarcha (Omodej, ???-1311)
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)
ABÁJA vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ADÁT, ADAT obyčajové právo (v mohamedánskych krajinách)
AEROS ukrajinský výrobca lietadiel
AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)