Výsledky vyhľadávania pre kral kn

BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BOČKAJ sedmohradské knieža a uhorský protikráľ (Štefan, 1557-1606)
KURFIRST bol ríšsky knieža s právom voliť kráľa Svätej ríše rímskej. Prebraný výraz z nemčiny - Kurfürst, zloženina zo slov küren tzn. voliť a der Fürst tzn. knieža)
REX kráľ (kniž.)
RIOJA španielsky básnik, teológ a právnik, knihovník kráľa Filipa IV (Francisco 1583-1659)