Výsledky vyhľadávania pre kral troj

AGAMEMNÓN mykénsky kráľ a hlavný veliteľ spojených achájskych vojsk v trójskej vojne, syn kráľa Átrea a jeho manželky Áeropy
ACHILLEUS syn fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Thetidy, najväčší achájsky hrdina v trójskej vojne
AISAKOS syn trójskeho kráľa Priama a nymfy Alexirhoy
ANDROMACHA dcéra kráľa Éetióna z mýsijských Théb, manželka hlavného veliteľa trójskych vojsk Hektora
HEKTOR najstarší syn trójskeho kráľa Priama
HEKTÓR syn kráľa Priama, vrchný veliteľ trójskych vojsk
ÍLOS syn kráľa Tróa, zakladateľ Tróje
NESTOR staroveký múdry kráľ v trójskej vojne
PARIS syn kráľa Priama, únosca Heleny, trójsky hrdina
PRIAMOS posledný kráľ Tróje