Výsledky vyhľadávania pre kratkodobe porušenie vedomia s blúznením

DELÍRIUM krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami