Výsledky vyhľadávania pre krič (expr

BĽAČAŤ kričať (expr.)
JAČ krič, vrieskaj (expr.)
JAČALA kričala (expr.)
JAČÍ kričí (expr.)
NEJAČÍ nekričí (expr.)
REVAL kričal, ziapal (expr.)
REVALO kričalo (expr.)
REVALO silno kričalo (expr.)
REVAŤ hlasno kričať, plakať, nariekať (expr.)
REVE kričí (expr.)