Výsledky vyhľadávania pre krik,

BAWL krik, po anglicky
CLAMOUR krik, po anglicky
CRY krik, po anglicky
CRYING krik, po anglicky
INTERJEKCIA zvolanie, výkrik, citoslovce
KER krík, kriak, drevina bez kmeňa rozvetvujúca sa od koreňa
KER väčší krík, veľký krík
KRIAK krík, ker
KUCAPACA krik, ruvačka, bitka, trma-vrma (expr.)
LÁRMA krik, hluk po maďarsky