Výsledky vyhľadávania pre krivka elips

OVÁL elipsovitá krivka, elipsa
OVÁL krivka elipsovitého tvaru
TOROIDA krivka rovnobežná s elipsou