Výsledky vyhľadávania pre krivka sta

ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
IZOBARA krivka závislosti objemu na teplote pri stálom tlaku, izolínia tlaku vzduchu, spojnica miest s rovnakým tlakom vzduchu
IZOCHORA krivka závislosti dvoch stanovených veličín pri termodynamickom
IZOTERMA spojnica miest s rovnakou teplotou, izolínia teploty vzduchu, krivka závislosti objemu tlaku pri stálej teplote