Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre krst

AMIŠ príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov
ANABAPTISTA novokrstenec stúpenec anabaptizmu
ANABAPTISTA novokrstený
ANABAPTIZMUS novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí
BAPTISM krst, po anglicky
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
BAPTISTÉRIUM krstiteľnica, kaplnka, v ktorej sa krstí
BAPTIZMUS kresťanská cirkev pôvodom z Anglicka a neskôr rozšírená v USA, ktorá krstí iba dospelých ľudí
BAPTIZMUS protestantská cirkev pôvodom z Anglicka, ktorá krstí iba dospelých ľudí
BAPTIZONYM kryptonym (krycie meno) v podobe krstného mena