Výsledky vyhľadávania pre kruho

ABSIDA polkruhovitý výstupok pri oltári
AEDES antický chrám s kruhovým pôdorysom
AGATÓN otočný záves telocvičných kruhov
AGATÓN otočný závesný kĺb kruhov (telocvičného náradia)
AKTINOMORFNÝ v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozložené pravidelne v kruhoch
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
AMBIT krytá kruhovitá alebo spojovacia chodba (archit.)
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
APSIDA polkruhové výklenky
APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka