Výsledky vyhľadávania pre krut na 6 písmen

MATICA voľná súčasť skrutky
NÁKRUT nakrútenie (odb.)
NATOČÍ nakrúti
NAVIME namotajme, nakrúťme, natočme
NETOČÍ nekrúti
ODMOCE odvinie, odmotá, odkrúti
ODVILO odmotalo, odkrútilo
OMOTAJ obkrúť, ovi, obtoč
OMOTAL obkrútil
OMOTAŤ okrútiť, obkrútiť, obtočiť, oviť, ovinúť