Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre krv po ma

ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
KOGNÁT pokrvný príbuzný z matkinej strany
KRUSTA chrasta, vrstva zaschnutej krvi, v chémii zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny, v geológii pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách, obklad steny z rôznych materiálov, skorodovaná vrstva na kamenných plastikách
LIPOCHRÓMIA väčšie nahromadenie lipochrómov v krvi
MALÁRIA bahenná zimnica spôsobená krvným parazitom prenášaným komármi rodu Anopheles
SÉROPOZITÍVNY majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére
TRANSSUDÁT nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok
TRANSUDÁT nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok
VÉR krv, po maďarsky