Výsledky vyhľadávania pre kryštalická ridlica

EKLOGIT kryštalická bridlica
ORTORULA kryštalická bridlica
PARARULA kryštalická bridlica
RULA kryštalická bridlica
SVOR vrstvovitá kryštalická bridlica, hrča v dreve