Výsledky vyhľadávania pre kryc

ABAKUS doska na hlavici stĺpa, hlavica antických stĺpov, krycia doska hlavice antického stĺpa
ALONYM krycie meno autora diela, vypožičané od iného autora
BAPTIZONYM kryptonym (krycie meno) v podobe krstného mena
CRYPTONYM krycie meno
FASCIA krycí list (anat.)
GVAŠ krycia vodová farba
GVAŠ maliarska technika vodových farieb s pojítkom (krycou belobou)
HAMAS piktogram, krycie meno pre radikálne islamské hnutie
INKOGNITO zatajenie mena, pôvodu, totožnosti, krycie meno, tajne, nie pod vlastným menom
KALYMAT krycí kameň kazetových stropov dórskych chrámov (archit.)