Výsledky vyhľadávania pre krym

AMAZONKA príslušníčka starogréckeho mytologického národa bojovných žien pod Kaukazom alebo v dnešnom Kryme
ARTEK čiernomorské letovisko na Kryme, pioniersky tábor na Kryme
ARTEK krymské letovisko
ARTEK rekreačné stredisko na Kryme
BELOGORSK mesto na Kryme, ruské mesto
ESKI KERMEN stredoveká pevnosť na Kryme
ESKIKERMEN stredoveká pevnosť na Kryme
HYDROMETALURGIA výroba kovov mokrými procesmi
JALTA letovisko na Kryme
NAMOKALO stávalo sa mokrým, moklo