Výsledky vyhľadávania pre kto oria

AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ALVEOLA zubné lôžko, dutinka, pľúcna dutina, malá nádobka, výstupok na ďasne horného chrupu, na ktorom sa tvoria hlásky (anat.)
AUTOCHTONIZMUS teória historického vývoja etnických skupín, ktorá odmieta migráciu
BEHAVIORIZMUS psychologická, ekonomická a sociologická teória študujúca chovanie subjektov podľa ich reakcií na stimuly, podľa vzťahov medzi podnetmi a reakciami
EGRI maďarský spisovateľ tvoriaci na Slovensku, zaslúžilý umelec, dramatik (Viktor, 1898-1982)
GAMETANGIUM pohlavný orgán rastlín, v ktorom sa tvoria gaméty
GYNANDROMORF anomálny jedinec, ktorého časť tela tvoria samčie tkanivá a časť samičie tkanivá
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
KINETOGENÉZA vývojová teória, podľa ktorej príčinou vývojových zmien živočíchov boli ich pohyby
KONFIGURÁCIA usporiadanie, zoskupenie, útvar, deformácia orgánu, najmä hlavy plodu pri pôrode, zoskupenie, útvar, usporiadanie, v astronómii nápadné zoskupenie objektov na oblohe, v chémii usporiadanie atómov v molekule, konformácia