Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kto vie na 8 písmen

AKSIONOV sovietsky (ruský) kozmonaut (Vladimir Viktorovič, *1935)
APASTRÓN bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené
CIBÁKOVÁ slovenská ekonómka, rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (Viera, *1943)
DIGRESIA najväčší uhol, ktorý zviera výškový kruh hviezdy s výškovým kruhom pólu (astron.)
EKOSFÉRA oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život, pásmo života na Zemi aj vo vesmíre, vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu
GAVRIKOV sovietsky (ruský, litovský) a švajčiarsky šachista (Viktor, *1957)
GORBATKO sovietsky (ruský) kozmonaut (Viktor Vasilievič, *1934)
HLADOVKA nenásilná forma odporu, pri ktorej jeho účastníci odmietajú príjem potravy, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek
KROTITEĽ kto krotí zvieratá
KTOHOVIE ktovie