Výsledky vyhľadávania pre ktorý sa pretvaruje

HYPOKRIT pokrytec, človek, ktorý sa pretvaruje
HYPOKRITA pokrytec, človek, ktorý sa pretvaruje