Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ktory bas

ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
BÁSNIK umelec, ktorý skladá básne
ENNIUS rímsky epický a tragický básnik, ktorý je považovaný za otca rímskej literatúry (Quintus, 239-189 pred Kr.)
HENDIADYS básnická figúra, vyjadrenie jedného pojmu dvoma podstatnými menami, z ktorých jedno je bližším určením druhého
IDEOGRAM obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.), báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, kaligram, carmen figuratum
JANKEJE slovenský skladateľ, basista, producent a kapelník, ktorý počas Pražskej jari emigroval do Nemecka (Jan, *1950)
JIROUS český spisovateľ (básnik), publicista a výtvarný kritik, významný predstaviteľ undergroundu - názorového prúdu, ktorý nesúhlasil s komunistickým režimom (Ivan Martin, *1944)
KALIGRAM báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, ideogram
MAUTHNER nemecký básnik a filozof, ktorý anticipoval filozofiu jazyka 20. stor. (Fritz, 1849-1923)
QUEST časopis, ktorý vydáva Ambassador International Cultural Foundation