Výsledky vyhľadávania pre ktorych

ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
ACIDOFÍLIA potreba kyslosti u niektorých látok a organizmov
AGRESIVITA vlastnosť niektorých látok rozrušovať iné látky
AGROGEOLÓGIA náuka o povahe, vzniku, a vlastnostiach hornín, z ktorých vzniká pôda
AGROGEOLÓGIA výskum hornín, z ktorých vzniká pôda
AKCÍZ daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná daň, stanovište daňovej kontroly
AKCÍZA daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
AKÚT ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka