Výsledky vyhľadávania pre ku, k po nemecky

RAHNER nemecký filozof a teológ, profesor teológie v Innsbrucku, poradca (peritus) 2. vatikánskeho koncilu, autor koncepcie novej teológie náboženstva (Karl, 1904-1984)
ZU ku, po nemecky
ZUERST zozačiatku, po nemecky