Výsledky vyhľadávania pre kušať

EXAMINE skúšať, po anglicky
EXAMINE vyskúšať, po anglicky
HĽADAŤ pokúšať sa nájsť
KOUSAT kúsať po česky
NAGEN kúsať, po nemecky
PROBEN skúšať po nemecky
SEEK usilovať sa, snažiť sa, pokúšať sa, po anglicky
TEMPT pokúšať, zvádzať, po anglicky
TESTEN skúšať, po nemecky
TRY (vy)skúšať, skúsiť, po anglicky