Výsledky vyhľadávania pre ku kat

AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMINOSKUPINA dusíkatá atómová skupina pre amíny
ARASON islandský básnik a katolícky biskup (Jón, 1484-1550)
ARCIBISKUP rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy
ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
AŠPIRANT uchádzač, čakateľ, kto sa pripravuje na vedeckú prácu
pieseň skupiny Katapult
BABJAK slovenský biskup, prešovský sídelný biskup gréckokatolíckej cirkvi (Ján, *1953)
BALÁŽ slovenský rímskokatolícky banskobystrický diecézny biskup (Rudolf, *1940)
BERAN český rímskokatolícky teológ a duchovný, arcibiskup pražský (Josef, 1888-1969)