Výsledky vyhľadávania pre ku latinsky

ABOVO od začiatku (latinsky)
ABOVO od začiatku, od vajíčka, latinsky
ACIDITA kyslosť roztoku, aj latinsky
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ANNO v roku, po latinsky
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov