Výsledky vyhľadávania pre kul si

ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA zlúčenie dvoch alebo viacerých molekúl do väčšieho celku
AFRIKANIZÁCIA šírenie africkej kultúry
AGÁVA tropická dužinatá rastlina, vždyzelený sukulent pestovaný pre sisalové vlákna
AKTY úradné spisy, najmä súdne akulit tvrdá drevovláknitá doska s otvormi o priemere cca 4 mm vo štvorcovej sieti
ALTMAN americký chemik a molekulárny biológ, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Sidney, *1939)
ARMAGEDDON vo väčšine kultúr a náboženstiev zakorenená viera o skaze, ktorá na Zemi už bola a ešte bude
AROMATICKÝ vonný, silne voňajúci, súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule
ARTIKULÁCIA proces, ktorým si jednotlivé sociálne triedy osvojujú kultúrne formy a praxe (sociol.)
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv