Výsledky vyhľadávania pre kultura

ABBEVILLIEN kultúra starého paleolitu
AFRIKANISTIKA náuka o jazykoch, histórii a kultúrach afrického kontinentu
ACHEULÉEN kultúra starého paleolitu
ANTIKA grécky a rímsky starovek, umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia
ARCHAICKÁ KULTÚRA kultúra archaickej spoločnosti
ARCHAICKÁKULTÚRA kultúra archaickej spoločnosti
ASTROARCHEOLÓGIA archeologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami
ATERIEN severoafrická kultúra
AZILIEN najstaršia paleolitická kultúra (i azilién)
BOHEMIEN staropaleolitická kultúra